REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 19.3.2018

1 Rekisterinpitäjä

Business Technology Finland Oy / Biztech International

Rajatorpantie 41 C, 01640 VANTAA

info@biztech.pro

2 Yhteyshenkilö

Petri Vahvelainen

petri.vahvelainen@biztech.pro

Puh. 0500 675 530

3 Rekisterin nimi

Biztech-rekrytointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilöiden rekrytointi

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, yhteystiedot ja työhistoriatiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot tulevat säännönmukaisesti henkilöiltä itseltään. Kukin rekisteriin

kirjauvua henkilö kirjaa omat tietonsa parhaan ymmärryksensä mukaisesti.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Käsiteltävät tiedot ovat suojatussa verkkopalvelussa rajatun rekrytointia hoitavan käyttäjäryhmän (käyttäjätunnukset) käytössä.